Webbdesign är ofta mer än du kan se.

KAMAJA ActiveMap


En interaktiv karta med bilder och beskrivningar av några hotspots. Används t.ex. som Campingplats karta, vandrakartor och planritningar för försäljning av en fastighet.

KAMAJA ActiveMap 0.4
KAMAJA ActiveMap
KAMAJA MapDesign


Vi skapar du din önskar Campingplats kartor och planritningar av bostäder och fritidshus, till exempel för att använda det till KAMAJA ActiveMap.

KAMAJA CampManager

KAMAJA CampManager


En webbplats speciellt för camping och fritidshus. Du letar efter en komplett lösning för hantering av din webbplats. Du skulle vilja visa dina kunder väderdata och nuvarande valutakurser, en Scheduler för fria och upptagen tid i ditt fritidshus. hyrobjekts eller övernattning. Vi skapar det  i form av ett CMS. På denna punkt använder vi WebsiteBakte med dess olika moduler.

KAMAJA CampManager